Nyhedsbrev september 2017

Vi er netop trådt ind i den første efterårsmåned efter en – i Danmark – relativ våd sommer og det er ved at være tid at skue frem mod efteråret og vinterens aktiviteter. Vi har en del på programmet, og glæder os til at afholde de workshops og kurser. Det har været en spændende og udviklende sommer for os begge, hvor vi har været af sted på to en halv uges intensivt kursus i Vancouver. Dette nyhedsbrev vil primært indeholde en oversigt over upcoming workshops og kurser for efterår/vinter 2017 – samt en artikel med fokus på analyse af kropsholdningen som udgangspunkt for ethvert træningsprogram.

Webshop:

Vores webshop er i fortsat udvikling og der kommer flere og flere varer og produkter til. Hvis der er noget du kunne tænke dig vi havde på “hylderne”, så giv os gerne et praj. Du kan se vores webshop her.

Supervision:

En del behandlere og undervisere valgte at booke supervisions/inspirationstimer hos os henover sommeren – hvilket vi naturligvis er taknemmelige for. Vi har valgt at fortsætte denne mulighed, så det ikke udelukkende er en “sommeraktivitet”, men et fortløbende tilbud. Hvis du er underviser og mangler ideer og inspiration til din undervisning eller er behandler der ønsker faglig sparring og/eller supervision, så har du mulighed for at booke tid til private sessions.

Kurser/workshop:
Kurser, workshops og uddannelse er det dette website primært er centreret om. Vi vil hele tiden udbygge og udvikle på de ting vi udbyder, og vi vil gøre vores absolut yderste for fortsat at leve op til den store tillid vores kursister har givet os, og samtidig leve op til vores egen målsætning om, at sikre at alle får et betydningsfuldt udbytte af vores kurser/workshops og at det tillærte kan anvendes i praksis. Vi glæder os til at fortsætte med at virke som inspiratorer og faglige sparingspartner for endnu flere i de kommende måneder. Nedenstående er hvad vi har på programmet frem til nytår, hvor vi særligt har fokus på de mere meditative praksis, mobilitet og fleksibilitet samt workshops om henholdsvis skulder, bækken og fødder:

16. september 10.00. – 14.00: Workshop Tai Chi ruler og standing meditation
23. september 10.00. – 14.00: Workshop grounding og sensitivitetsøvelser
24. september 10.00. – 13.00: Tai Chi – introduktionsworkshop
30. september 10.00 – 14.00 Workshop Skulder/skulderbælte
7. – 8. oktober 10.00. – 17.00: Qi Gong uddannelse
14. oktober 10.00. – 13.00: Qi Gong workshop (Emei Qi Gong)
15. oktober 11.00. – 14.00: Workshop Sam Tam vifteform
28. oktober 10.00. – 14.00:  Workshop bækken, lænd og hofte – særligt fokus på iliopsoas
4. november 10.00. – 14.00: Workshop meditation
5. november 10.00. – 14.00:  Workshop sunde fødder
19. november 10.00 – 14.00:Workshop Standing meditation og åndedræt. Særligt fokus på Qi – opbygge og sænke.
2. – 3. december 10.00. – 17.00. Kursus Tuina massage

Artikel om analyse af kropsholdningen som udgangspunkt for tilrettelæggelse af et træningsprogram:

Træning og kropsholdningen

At træne og være fit har mange fordele: Du brænder kalorier af, reducerer kropsfedt (måske!), det kan sænke dit blodtryk, holde mindre depressioner i skak, gøre knoglerne stærkere m.m. På den anden side af mønten er fitnesstræning skyld i tonsvis af skader hvert år, såsom diskusprolapser, ischiasmerter, afrevne skulderkapsler, indeklemningssyndromer, tennis- og golfalbuer m.m. Det siger sig selv, at hvis en krop ikke er i strukturel balance, og den så belastes med tonsvis af vægt som i vægttræning, så beder man om problemer. Og når træningen oftest er tilrettelagt for at imødese tidens idealer om at se fit ud med sixpack og lign., så gør det blot ondt værre. Ethvert fornuftigt tilrettelagt træningsprogram bør tage udgangspunkt i en analyse af kropsholdningen, så eventuelle ubalancer afdækkes, og programmet derefter tilrettelægges og balanceres i forhold til det. (I vores klinik – Rygklinik Gladsaxe – tager vi i alle behandlings- og træningsforløb altid udgangspunkt i en analyse af kropsholdningen, og ethvert forløb sigter mod at skabe en mere hensigtsmæssig kropsholdning og dermed bedre funktion og brug af kroppen).
I en krop, hvor knoglerne ikke er stablet hensigtsmæssigt oven på hinanden, som det var ment fra naturens side, skal dine muskler bruges til at udføre arbejde, de aldrig var designet til for blot at holde sammen på kroppen, når knogler, der ikke er i balance, ikke er i stand til at give den naturlige støtte. Muskler fungerer bedst, når de er tilhæftet eller udspringer fra knogler, der er i hensigtsmæssig, strukturel balance. I en balanceret krop kan musklerne opretholde deres elastiske kvalitet, som de fra naturens side er udstyret med. Hvis ikke der er balance mellem forsiden og bagsiden af kroppen og mellem siderne på kroppen, vil vi gradvist blive gjort opmærksomme på det via spændinger, stivhed, bevægelsesindskrænkning – og smerte.

Fødderne

“May your feet take you where you heart wants to go.”
– Ukendt

En fod består af 26 knogler, 33 led og 24 muskler. Det er en både kompleks kropsdel og en genial konstruktion. Fød­derne er den del af din krop, der belastes allermest. Fra de første skridt ud af sengen om morgenen, til du lægger dig om aftenen. De mange muskler, led og ledbånd skal samarbejde, så balancen kan opretholdes, uanset om du går i strandsand, på en stejl skrænt eller på en asfalteret vej. Foden er i stand til at tilpasse sig og bære en enorm vægt. Den er bygget som en tredimensionel kuppel, og fordi den er opspændt som en bue, er den både fleksibel og stabil på samme tid. Men den kan være mere eller mindre fleksibel eller stabil, alt efter hvad der kræves af den. Foden skal både fungere som et stabilt funda­ment og samtidig som en katapult for kroppens bevægelse fremad. Fundamentet for resten af kroppen ligger i dine fødder og er lige så vigtigt som fundamentet i et hus. Problemer i resten af kroppen har ofte rod i fødderne.


Bækkenet

Bækkenets stilling er på mange måder nøglen til en god eller dårlig kropsholdning. De muskler, der opretholder en hensigtsmæssig stilling af bækkenet både forfra/bagfra og fra siden, har ekstrem stor betydning for den samlede kropsholdning. Eventuelle ubalancer i de muskler, der virker på hver sin side af bækkenet i den stående stilling, vil skabe ændringer i bækkenets position, som så igen vil påvirke kropsholdningen både over og under bækkenet. Bækkenet er i neutralstilling, når spina iliaca anterior superior og symphysen er i samme lodrette plan (fra siden), og spinae er i samme transverselle plan  En fremadkipning i bækkenet er, når spina iliaca anterior superior er længere fremme end symphysen. En bagudkipning er, når det modsatte er tilfældet. Et kip til siden er, hvor den ene spina er højere end den anden. I den stående stilling vil det betyde, at hvirvelsøjlen er bøjet mod den side, hvor spinaen er højest, hvilket påvirker hofteleddet.


Rygsøjle

Din rygsøjle består af 24 hvirvler. Den er stærkest, når den er tæt på at være ret (lige), naturligvis med sine naturlige kurver. Dine diskusskiver, som ligger indskudt mellem hvirvlerne, kan modstå en enorm vægt, når rygsøjlen er i sin naturlige balance. Hvis du bøjer ryggen til den ene side, stiger trykket naturligt på diskussen i samme side, og den belastning, som den kan modstå, falder markant. Oven på rygsøjlen balancerer dit kranie, som vejer omtrent det samme som en bowlingkugle. Det siger sig selv, at er rygsøjlen ikke lodret balanceret, vil det påvirke hovedets stilling. Hos de fleste mennesker, der får skader i ryggen, sker det, når de laver pludselige bevægelser og enten bøjer eller drejer med stor kraft. Når du bøjer i rygsøjlen, vil eventuelle områder med stramme, korte muskler bøje mindre, mens områder med lange ‒ og ofte svage muskler ‒ vil bøje mere. Et godt eksempel herpå er området mellem skulderbladene ‒ det, der i fagtermer kaldes brystkyfosen ‒ som ofte er et svagt område med for lange muskler, mens der til gengæld opstår for korte og stramme muskler i halsen og nakkedelen og/eller lændedelen. Hvis du iagttager en baby eller et lille barn, vil du bemærke, at rygsøjlen er næsten lige med meget lidt udtalte kurver. Det er først, når de begynder at være mere oprejste og gående ‒ og specielt når de begynder at sidde på en stol ‒ at kurverne udvikles mere og mere, og ofte for meget. Hvis dine muskler omkring bækkenet er anspændte og for korte eller for lange og overstrakte, vil bækkenet bringes ud af sin oprindelige position, hvilket straks vil føre til justeringer i rygsøjlen. En anden grund til nedsat bevægelighed og fleksibilitet i rygsøjlen er for korte og anspændte muskler i og omkring brystkassen, hvilket ofte opstår med alderen og som følge af forkert brug. Når musklerne i og omkring brystkassen bruges forkert, vil hovedparten af rygsøjlens bevægelser finde sted i nakke og lænd i stedet.

Bækkenet og brystkassen

Der er 57 muskler, der udspringer eller tilhæfter på bækkenet. Der er samtidig mere end 20 muskler i relation til brystkassen. I skulderbæltet er der 4 led forbindelser, 16 muskler er tilhæftet skulderbladet og 9 muskler krydser skulderleddet og står for bevægelser der.

Bækkenet har som nævnt nøglepositionen i din krop ‒ og samspillet mellem bækken og brystkasse har ekstrem betydning. Et bækken, der er ude af balance, vil med det samme påvirke brystkasse og rygsøjle, og kroppen vil søge at justere i forhold til det. Det vil naturligvis påvirke din kropsholdning, og ændringer her vil igen påvirke dit åndedræt. Og så har vi slet ikke taget fat på, hvad der sker fra bækkenet og ned … Du kan altså se, at det er ekstremt vigtigt at få rettet kroppen ind, så den fungerer mest hensigtsmæssigt, og at få skelettet stablet oven på hinanden fra fødderne til toppen af hovedet, således at det skaber plads til fri bevægelighed uden selvskabte begrænsninger. Et skelet i balance skaber muskler i balance. Og det giver mulighed for at få kroppen til at fungere som en funktionel enhed ‒ fuldstændig som det var tænkt fra naturens side.

Træningsprogram og lodlinje

Ved tilrettelæggelse af et træningsprogram er der sund fornuft i at sikre, at programmet, ud over at imødese det mål, der ønskes opnået med træningen, også tager højde for, at der ikke ydes vold på kroppen, så der opstår skader eller unødigt slid. Til brug for det, kan benyttes en analyse af kropsholdningen som et udgangspunkt for det korrekt tilrettelagte program. For at kunne arbejde med korrektion af kropsholdningen er det nødvendigt med et vist kendskab til det, man kalder idealholdningen, samt lodlinjens forløb ned igennem kroppen.

Idealholdning og lodlinje

En lodlinje er simpelthen blot en snor, der hænger fra loftet lodret ned til lige over gulvet med en tungere genstand fastgjort til enden af snoren for at sikre, at den forbliver fuldstændig lodret. Vedkommende, der skal iagttages, stiller sig hen til lodlinjen, både med front, ryg og siden til. Set bagfra og forfra stiller man sig med lige meget afstand fra hver fod hen til snoren. Fra siden stiller man sig, så lodlinjen er lige foran den ydre ankelkno. Når man så skal beskrive hele lodlinjens forløb ned igennem kroppen, starter man oppefra hovedet og bevæger sig ned mod fødderne og beskriver eventuelle afvigelser. Det giver gode oplysninger om, hvilke muskler der er for lange, og hvilke der er for korte, og dermed hvordan et træningsprogram tilrettelægges mest hensigtsmæssigt.


Lodlinje – og afvigelser fra den


Tips til tilrettelæggelse af et træningsprogram

Ved tilrettelæggelse af et træningsprogram med udgangspunkt i kropsholdningen er det vigtigt, at der er balance mellem for- og bagside af kroppen samt mellem muskler på hver side af et led (f.eks. triceps/biceps). Programmet bør sammensættes af øvelser, der styrker de svage muskler, og øvelser, der udspænder og afspænder de korte og stramme.   På vores forskellige workshops og kurser fokuserer vi på de forskellige kropsafsnit og sigter mod at skabe balance i og mellem disse. Du vil efter alle vores workshops og kurser kunne anvende den nye viden i praksis på dig selv – eller hvis du er underviser eller behandler, på dine klienter.

Septemberhilsner
Huong og Torben