Kursus i Tai Chi og Qi Gong med Torben Bremann 24. – 26. januar 2020

Kursus i Tai Chi og Qi Gong Traditionen tro, afholder jeg min tre – dages workshop/kursus sidst i slutningen af januar. Og lige så tro mod traditionerne, er workshoppen delt op i moduler, hvor det er muligt at tilmelde sig et enkelt modul, flere moduler – og naturligvis hele workshoppen.

Du kan læse mere om tidspunkt og indhold nedenstående og følge linket for tilmelding:

Fredag

18.00 – 21.00

Lørdag / søndag

10.00 – 17.00

Sted:

Rygklinik Gladsaxe/Gladsaxe Sportshal

Pris: Hele workshoppen

1500,-

Pr. blok:

450,-

Ved mere end én blok:

375,- (pr. blok)

Kurset er delt op i blokke, som hver er på 3 timer. Hver blok har sit specielle fokusområde, og det vil derfor være muligt netop at tilmelde sig det man specielt har ønske om at arbejde med. For dem der ønsker at deltage i hele workshoppen med alle blokke, er der en reduceret pris.

Fredag: 18 – 21

De 10 basic øvelser udviklet af to af master Huangs og master Jengs elever fra Taiwan.

Øvelserne har sit udspring i master Huang systemet, og er blevet videreudviklet derfra. Der er stort fokus på at skabe det essentielle – stærke rødder (“without strong roots – no gongfu”). Derudover release af hele fascie/meridiansystemet og et særligt fokus på at udvikle og fornemme Qi samt opnå forståelse for hvordan du arbejder videre med det på egen hånd i din Taijiform. Enkelte partnerøvelser kan indgå.

Lørdag: 10 – 13

”Formløs” klasse – (soloøvelser, partnerstuff baseret på lethed, Qi, Qinna, etc.).

Fremadrettet vil jeg undervise mere og mere i mindre klasser, hvor fokus er på partnerwork (kræver en god basisforståelse for at deltage). Denne blok er særligt for dem der ønsker at udvikle deres færdigheder i forhold til Martial Art aspektet af Taiji, m.m., selvom du også igennem træningen vil udvikle færdigheder til at håndtere situationer i hverdagen, hvor du eventuelt måtte opleve at være under pres.

Lørdag: 14 – 17

Sabel – Yang stil

For fjerde gang i Danmark underviser jeg i den traditionelle Yang stil Sabelform. I denne blok vil vi gå videre med flere bevægelser. En del bevægelser i Sabelformen minder om bevægelserne i Sværdformen, men der er også en del bevægelser som er markant anderledes ligesom der er temposkift,

fokus på stepping, m.m. Det vil være vanskeligt at deltage (men ikke umuligt), hvis man ikke har deltaget på de tidligere workshops i forløbet. Udover Sabelformen vil vi arbejde med forskellige partnerøvelser uden våben.

Søndag: 10 – 13

Taijiform – master Sam Tam’s Form

Der vil undervist i Sam Tam’s 37 shortform som i sin oprindelige form stammer fra Yang Ban Hou. De grundlæggende principper vil blive gennemgået og der undervises fra begyndelsen af formen, så alle kan være med.

Noget ganske særligt på denne workshop vil være, at jeg først fokuserer på struktur i bevægelserne – hvilket bør være universielt for alle taijiformer – og så skifter til at have fokus på Qi. Alle deltagere vil få en fornemmelse i den store forskel der vil være i formbevægelserne på at arbejde med det ene eller andet, og vil kunne arbejde videre på egen hånd efterfølgende. Undervisningen vil tage hensyn til de tilmeldtes niveau, så alle uanset erfaring, vil få et udbytte med hjem.

Søndag: 14 – 17 Pushhands/partnerøvelser

(partnerøvelser, sensitive hands)

Overskriften er sensitivity, awareness og yielding. At få kroppen til at fungerer som en enhed, og krop og sind til at fungere som en integreret helhed.

Jeg vil inddrage øvelser – solo og partnerøvelser – fra flere af mine forskellige lærere og mentorer gennem tiden (Peter Ralston, Sam Tam, Yek Sing Ong, Shen Shen Yuan, Wu, Huai Hsing Wang, m.fl. Hovedfokus vil være på yielding og sensitivity. Et særligt fokus vil være på Sam Tam´s system.

Vi vil gradvist bevæge os over i det mere “frie” – og væk fra de fastlåste positioner – og både yielding og releasing af fajing vil være i fokus. Vi vil arbejde med “no force”, at bruge mindst mulig muskelkraft med maksimum effekt. Finde styrken i det afspændte og anvende det i praksis. Erfare hvordan en afspændt og integreret krop rummer et uanet potentiale og styrke. Vi vil desuden arbejde med Sam Tam´s basic bouncing øvelser.

Blokken er bestemt ikke udelukkende for dem der interesserer sig for det selvforsvarsmæssige aspekt (martial art) af taiji – det handler i lige så høj grad om at lære at overføre de grundlæggende principper og den bagvedliggende filosofi til hverdagen, hvor vi konstant udsættes for udefrakommende påvirkninger. At forblive rolige, centrerede og afspændte, selv under stressfyldte påvirkninger (civil art).

Underviser: Torben Bremann

TILMELDING OG BETALING